MENU

- Home
- Registracia
- Registrovaní závodníci
- Stage
- Výsledky Stage
- Výsledky Overall
- Ubytovanie
- Mapy
- Pozvanka


- Registracia RO


- English
- Slovensky    

Mosquito handgun match 2018

Vítajte

Základné informácie

Dátum:  5.5. 2018
Level:  III.
Situácie:  20
Nábojov:  ~330

        Hlavný závod - kapacita:  250 závodníkov
Registračný poplatok:  100,- EUR, Lady 50 EUR (juniori 0 EUR)
Platba iba na účet, platba na strelnici nie je možná
Streľba v prematchi okrem organizátorov a rozhodcov iba pre sponzorov: 150 EUR
Speed ticket: 150 EUR
V prípade strielania divízie PCC:  + 50 EUR

Divízia:  Open, Classic, Standard, Production, Revolver, PCC
Kategoria:  Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior

Vedenie závodu

Match Director: Dušan Veselský
Range Master: Jiří Šerý
Stat Officer: Peter Sárkány
Web: Peter Sárkány

Časový plán

Datumčas  
3.5.201810:00 - 17:30 Prematch
4.5.20189:00 - 17:30 Prematch
5.5.2018 8:00 - 9:00
9:15
9:30 - 17:30
20:00
Registrácia do hlavného závodu
Zahájenie
Hlavný závod
Barbecue party Penzion MLYN
6.5.2018 9:00 - 17:30
Hlavný závod, tombola (hlavná cena K100), slávnostné vyhodnotenie


Platba štartovného

Číslo účtu: 2625847374/1100
IBAN: SK2011000000002625847374
SWIFT: TATRSKBX
Pri platbe bankovým prevodom, je nutné predložiť potvrdenie o úhrade pri registrácii!!

Klub Sportovej Strelby - Komárno
so sídlom Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno


© Sedina Jiri 2010, Jan JUMBO Stanek 2018